Årets regnskab

Regnskab pr. 31.3.2022

Egeris Borgerforening – regnskab 1.4.21 – 31.3.22

 

 

Kontingent – 29 medlemmer                                                                                kr.    4.350,00

Udlejning af Møllehytten – 5 gange                                                                   -       1.900,00

                                                                                                                                   Kr.    6.250,00

Aktiviteter:

Forårsrengøring af Møllehytten                               kr.  -     676,83

Generalforsamling                                                      -     -  1.372,56

Skt. Hans                                                                      -     +    182,09

Juletræs tænding                                                        -     +        4,44                   kr  -   1.862,86

 

Diverse:

Hjemmeside                                                                 kr.  -    929,00

Forsikring                                                                     -     - 2.970,89

Skab AED                                                                     -     -    899,00

Abonnement AED                                                      -     - 1.256,70

Vedligeholdelse Møllehytten                                    -     - 5.739,76

Gave                                                                              -     -    493,00

Diverse                                                                         -     -    314,95

Rente indlån                                                                -     -    427,35

Bankgebyrer                                                                -     -      10,00                    kr. – 13.040,65

Årets underskud                                                                                                     kr.  -   8.653,51

 

 

 Balance pr. 31-03-2022

 

Aktiver:

Indestående i Ringkjøbing Landbobank                                                           kr.  50,205,57

Vin sommerfest                                                                                                       -          299,98

Kassebeholdning                                                                                                   -       1.131,00       

I alt                                                                                                                            kr.  51.636,55

 

Passiver:

Egenkapital primo                                                                                                   kr.  59.790,06

- årets underskud                                                                                                    -   -   8.653,51

Egenkapital 31.03.2022                                                                                        kr.  51.136,55

 

 

 

 Egeris, den

 

 

_______________________________                 _______________________________

Egeris Borgerforening                                               Revisor

Kasserer Else Heltoft                                                 Lone Hansen