Information august 2006

Info august 2006.

 

Status på Egeris Lokalplan:

 

Under høringsfasen har der været indsigelser fra Ringkøbing Amt vedr. område 6 og 7, som var planlagt til fremtidige tilbud om særligt attraktive grunde i Egeris.

 

Det drejer sig om 2 stor parceller i vestkanten af Egeris ved Raghedevej hvor den går over i Tranemosevej, samt en jordbrugsparcel med en smuk udsigt over ådalen ved Vorgod Å.

(Se yderligere info på hjemmesiden www.egeris.info under Egerisvejledning og lokalplan)

 

JC og undertegnede, har haft møde med Amtet men det har ikke været muligt at få godkendt de nye områder til beboelses områder. Vi kan anke afgørelsen med det vil kun medføre at vi ikke får lokalplanen godkendt i det ”gl. Byråd”. Vi kan nu afvente den nye kommune/­re­gions­struk­­tur og så senere genoptage kampen. Bertel Jensen har for øvrigt støttet sagen med et meget kritisk læsebrev som vil blive gengivet på vor hjemmeside under ”Byfornyelse”

 

Status er nu følgende:

Videbæk Kommune har d. 8 august godkendt lokalplanen

Den ligger nu til høring for evnt. Indsigelser i 4 uger

Dernæst bliver den tinglyses på samtlige ejendomme inden for lokalområdeplanen

Yderligere info på Videbæk Kommunes hjemmeside www.videbaek.dk under aktuelt er Egeris Lokalplan benævnt som lokalplan nr. 104.

 

 

 

Status på ansøgning vedr. fartdæmpning på Nr. Viumvej:

 

Der har været gennemført fartmåling i juni, som viser at der er alt mulig grund til at gøre noget ved sagen. Men Byrådet har inden sommerferien meldt tilbage at de ønsker at gøre igangværende aktiviteter færdige først, men vil dog nu og evnt. i samarbejde med Politiet etablere yderligere fartmåling i august.

 

I referatet fra møde i teknik og miljø fremgår følgende:

 

Der har i tidsrummet 10.5.2006 til 17.5.2006 været udført målinger på Nr. Viumvej i Egeris.

Målingerne viser at hastigheder i retning mod Vorgod viser en gennemsnitshastighed på 56 km/t.

I retning mod Troldhede er gennemsnitshastigheden 55 km/t.

Igennem Egeris by er højst tilladte hastighed 50 km/t.

Måleskemaerne ligger i sagen.

 

Ja det ser jo meget tilforladeligt ud, og er et tydeligt bevis på statistiske fejltolkninger, for fakta er, at folk der kører efter forholdene trækker fart gnsn. ned og der fremgår jo ikke hvor mange der kører mellem 60 og 110 km/t. Der arbejdes ihærdig videre med sagen.

 

 

Status på byfornyelse på Møllegrunden

 

Udsnit af referat fra møde mellem Byudvalget og Bestyrelsen d. 2/8 2006

 

 

Dagsorden : 1) Status ang. oprydning og reetablering af møllegrunden

 

 

Kanter på betongulvet skal affræses, BD/AS udlåner mænd til formålet. Når dette er lavet vil NCV sørge for at jorden op til betongulvet jævnes, juletræet fældes, gl. hæk fjernes og herefter (senest 7. sept.) skal der sås græs. NCV foreslår, at vi køber os til dette, EH kontakter anlægsgartner for pris.

JCH låner kommunalt grej til at finde stophanen ved betonpladsen for at få den lukket.

Kommunen aflever ”genbrugspladsen” pæn og i orden, snarest efter at det sidste hegn og skuret er fjernet.

Bevoksning mellem træerne skal fjernes men det aftales at man venter til senere, evt. hen i oktober med at gøre det, kan evt. blive til en arbejdsformiddag sammen med andre opgaver.

Den beplantede plads ud til vejen hvor det oprindelige juletræ lades i første omgang urørt indtil der kommer endelig tilbagemelding fra kommunen mht. den fartdæmpende foranstaltning der arbejdes på p.t.

 

2) Forsikringsdækning vedrørende børn og unges brug af betonpladsen på Møllegrunden.

 

hvordan er vi dækket, kan vi drages personligt til ansvar ved evt. uheld?? EH undersøger dette ved Vestjylland

Mail fra EH ang. dette:

 

Hej !

Jeg har talt med Vestjylland (Peter Wolter). Han siger, at når børnene selv har stillet evt. redskaber op - og der ikke er tale om direkte farlige ting (gifte/spængstoffer eller lign.), kan vi ikke blive draget til ansvar.

 

Det er børnenes eget - og dermed forældrenes ansvar.

Så det er jo godt nyt.

 

m.v.h

Else

 

Egeris d. 23. august 2006

Bente Dahl