Indlæg af Bertel Jensen omkring indvielse af Tinsted

Danmarks nyeste tingsted blev indviet i Egeris

Man flagede i Egeris i lørdags, der var sommerfest, det scenarie delte de med næsten hvert tredje by i lørdags, men i Egeris foregik det med borgmesterkæde, taler og snoreklip.

Man indviede Danmarks nyeste og nok største ”byting”, en rigtig gammeldags byting med 32 store tilhuggede kampesten og en bålplads i midten.

Efter en kop kaffe i ”den blå garage”, gik man i samlet trop til det nye tingsted lige nordvest for broen over Egeris Mølleå.

Her bød formanden for borgerforeningen  Bente Dahl velkommen med ordene: - Tingstedet er ud over at være et Byting for lokal medbestemmelse, et  social samlingssted også et byforskønnelsesprojekt og vi takker for tilskud fra Videbæk kommunes ” miljø pulje” i 2004. Beløbet stod ikke helt mål med ønskerne, det har medført at vi har måttet trække urimeligt voldsomt på frivillig arbejdskraft og spon­sorering. Derefter takkede formanden de enkelt involverede personer og firmaer der medvirket til projektet.

Bente takkede også kollegaerne i Byudvalget og Borgerforeningen for et fantastisk engagement og samarbejde. Og fortsatte med at erkende at der ingen aftale var lavet om hvem der skal slå græsset på tingstedet, men erklærede at stedet ikke ville få lov til at forfalde, om hun så selv skulle klippe græsset med en neglesaks – hermed nedfældet-.

Formanden sluttede med at lykønske egerisborgerne med stedet og gav ordet videre til borgmester Torben Nørregaard.

Borgmesteren fremhævede  og roste initiativet for det helt specielle demokrati, der ligger i ideen med ordene: - Her er det ikke et lokalråd sammensat af repræsentanter fra forskellige foreninger, der bestemmer, her er demokratiet ført helt frem til den enkelte borger, der uden at være medlem i en forening kan få medbestemmelse og komme til orde. Borgmesteren kom også ind på den betydning lignende initiativer kan få for mange mindre samfund efter indgangen til de nye storkommunetider.

Han måtte også indrømme, at han allerede uden tilladelse havde givet ideen videre til ”Landdistrikternes tænketank”, der arbejder med ideer til landsbyernes fremtid.

Den næste i talerækken var byplanlægger Villy Svinth, der har været den kommunale arkitekt bag initiativet i Egeris. Han udtrykte sin begejstring  både for ideen der var opstået for et par år siden, og for det der var nået. Da han havde fået snakket sig varm nærmest væltede nye ideer frem, så nogen Egerisborgere nok blev noget forpustet ved tanken. Han sluttede med replikken, - Hold dampen oppe og begejstringen ved lige. –

Til slut var det stenenes tur til at blive omtalt, og det kunne næsten ikke være andre end lokalhistoriker Eli Jakobsen, der tog sig af det. Han fortalte, at de store siddesten først var blevet brugt til at bygge den gl. Herborg kirke, men som der står på mindestenen i Herborg, blev kirken lagt øde af ”den sorte død” omkring 1350. Efter at stenene havde ligget som et ruinhob i nogle århundrede, blev de transporteret til Videbæk i midten af attenhundredtallet, da man anlagde vejen fra Århus til Ringkøbing, her blev de til en bro.

For 30 – 40 år siden da broen blev udskiftet med beton, blev stenene kørt til Museet i Vorgod og endte nu i ære og værdighed i Egeris.

Formanden sluttede mødet ved tingstedt med et ønske om, at det dejlige sted ved åen ville blive brugt flittigt i løbet af sommeren. Så brød regnen løs, som om den lige var holdt tilbage til indvielsen var slut. Fadøllet som var bragt til pladsen måtte returneres til den blå garage for ikke at blive tynde. Her blev der fortsat med snak og hygge en times tid.

 Bente Dahl benyttede sig også lejligheden til at gå en tur med borgmesteren og vise ham det smukke område bag Egeris Mølle langs åen. Området ønsker man med ansøgningen til Kommunen om byfornyelse at få frem i ”lyset”, så både dem der bor i byen, og forbikørende kan glædes over udsigten til begge sider når broen passeres. (behandles i ØK på tirsdag)