Datapolitik

Egeris Borgerforenings datapolitik

Egeris Borgerforenings datapolitik

Egeris Borgerforening registrer medlemmernes navn og adresse, som bruges til kontingentopkrævning.

De oplysninger, som medlemmerne har givet os, opbevares digitalt i foreningens medlemsliste, som er beskyttet med brugernavn og adgangskode. Kun bestyrelsen har adgang hertil.

Kassereren, som registrerer kontingentindbetalinger, er foreningens dataansvarlige.

Kasserer: Elseheltoft@live.dk eller tlf. 50 59 76 16

 I forbindelse med kontingentopkrævning anvender bestyrelsens medlemmer en printet medlemsliste, som afleveres til kassereren. Listen bruges som bilag til regnskab. Borgerforeningens arkiv opbevares på PC med kode.

 

Information

Medlemskab af foreningen er personligt. Medlemmerne har ret til indsigt i og korrektion af egne persondata på medlemslisten. Henvendelse herom kan ske til bestyrelsen.

Ved medlemskabs ophør vil personoplysninger blive slettet, dog i overensstemmelse med regnskabslovgivning.

 

Videregivelse af medlemsdata

Borgerforeningen videregiver ikke oplysninger om navn og adresse til andre.

 

Risikovurdering

Bestyrelsen for Egeris Borgerforeningen vurderer, at foreningens registrering af persondata ikke omfatter personfølsomme data. Det vurderes videre, at registreringen ikke indebærer øget risiko.

 

Cookiepolitik på vores hjemmeside

Vi bruger ikke cookie eller tracker på www.egeris-borgerforening.dk  som er Egeris Borgerforenings hjemmeside.