Lejekontrakt til Møllehytten

LEJEKONTRAKT MØLLEHYTTEN

 

Lejers navn  ______________________________________________     Tlf/mobil  ___________________

Adresse _______________________________________________________________________________

 

Lejeren disponerer over Møllehytten fra d. ­­­__________ kl. _______ til d._________ kl. ________

                            

Leje på                       kr. skal omgående overføres til foreningens konto, for at sikre lejemålet  

Bank reg.nr._______  konto nr._________________  

 

                  Huset kan ikke betragtes som lejet før leje er betalt.

 

Møllehytten lejes ud til Borgerforeningens medlemmer til familiefester og foreningsmøder.

Må ikke anvendes til ungdomsfester, sidste skoledag og lign.

Lejeprisen inkluderer adgang til vand og strøm samt mulighed for brug af rullegardiner.

Hvis rullegardiner benyttes skal du/I ikke rulle op efter brug, fugt kan ødelægge gardinerne og foreningen vil derfor efterfølgende selv rulle op.

Plastikduge forefindes i hytten og kan anvendes som beskyttelse af bordene.

Ved behov for opvarmning må der anvendes gasvarmer og petroleumsovn. Det er ikke tilladt at anvende elvarme.

Hytten og toiletter afleveres rengjort inkl. udenomarealerne, og affald fjernes af lejer - se nedenstående tjekliste.

Møllehytten er godkendt til max. 50 personer.

Ved beskadigelse af hus og inventar er lejer erstatningspligtig evt. via lejers forsikring.

Husets ordensregler som er opslået i Møllehytten  skal nøje overholdes.

Af hensyn til naboerne skal musikken slukkes senest kl. 01.00.

 

Lejeaftale indgået d.______

_________________________________                                           _______________________________

Udlejer                                                                                                 Lejer

 

 

TJEKLISTE VED AFLEVERING

 

______              Terrasse og gulv i hytten er fejet (kost forefindes i baren)

______              Udenomsarealer er afleveret i opryddet stand

______              Affald er fjernet

______              Toilet er rengjort

______              Baren inkl. køleskab, komfur og bord er rengjort

______              Plastikdugene er aftørret

______              Strøm er afbrudt og aflåst med hængelås

______              Nøgle til strøm og tjekliste er afleveret dagen efter lejemålet til Ole Jensen, Tranemosevej 11. Må lægges i postkassen hvis ingen er hjemme.

 

Hvis noget er gået i stykker/ødelagt under lejemålet noteres det her og der rettes personlig henvendelse til udlejer for at aftale hvorledes skaden udbedres.

 

 

 

 

 

 

Lejer kvitterer for ovenstående ___________________________________