Velkommen til Egeris Borgerforening

Juletræstænding 2022

Så nærmer julen sig igen og det er derfor snart tid til at få tændt lysene i vores juletræ.

Derfor håber vi, at I har lyst til at mødes til en hyggelig gåtur, gløgg, varm cacao og æbleskiver.

Vi mødes ved Møllehytten

SØNDAG DEN 20. NOVEMBER 2022 KL 14

Har man lyst er der mulighed for en gåtur i skoven, hvor der må samles mos, grene og kogler.

Pris 20 kr pr person – børn under 13 år gratis.

Vel mødt

Egeris Borgerforening                                         

Kontingent 2022

Kontingent 2022.

Så er det tid til at betale kontingent til Egeris Borgerforening. Vær med til at styrke vores fællesskab og støtte en positiv udvikling i vores område.

Kontingentet er 150 kr. pr husstand, og det kan indbetales på konto nr. 7670-2855745 senest den 1.7.2022.

Vi har planlagt følgende arrangementer i 2022:

  • Torsdag d. 23/6 Skt. Hans ved Møllehytten – se vedlagte invitation.
  • Lørdag d. 3/9 holder vi sommerfest i Møllehytten. Vi arbejder på at arrangere en guidet udflugt over Skjern Enge om eftermiddagen og spisning og hyggeligt samvær i Møllehytten om aftenen. Der kommer invitationer rundt senere.
  • I løbet af efteråret påtænker vi at afholde et kursus i brug af hjertestarteren
  • Søndag d. 20/11 tænder vi juletræet ved Møllehytten.

 

Venlig hilsen

Egeris Borgerforening

Egeris ligger i et naturskønt område ved Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune

🙂Her er både skov, å og eng

Mølleåen der går igennem Egeris
Møllehytten I Egeris. Byens samlingssted

🙂🙂Egeris Borgerforening

 

Egeris Borgerforening blev stiftet i november 1949 og formålet var ”at virke for Egeris’ opkomst og ved given lejlighed varetage de deri værende borgeres interesser og krav”.

Meget er ændret siden 1949, bl.a. sproget 😊. I dag er det mere det sociale fællesskab, der er i højsædet. Vi har 4 faste arrangementer om året, hvor vi mødes og hygger os sammen, nemlig forårsklargøring, Skt. Hans. fest, sommerfest og så tænder vi juletræet i november. Er du tilflytter til området er et medlemskab af foreningen en god måde at møde genboen på. Som medlem kan man leje Møllehytten til private arrangementer.

De kommende arrangementer i foreningen er Skt. Hans d. 23/6 og Sommerfesten d. 3/9 – alle er hjertelig velkomne til at deltage.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.  Formand Anette Strandgaard 2445 6304, kasserer Else Heltoft 5059 7616, sekretær Ole Jensen 6175 8558, Bente Dahl 20814 1104, Peter Madsen 5250 0285

Ris, ros, kommentar eller indlæg til hjemmesiden sendes til Lone Hansen på egeris123@gmail.com