Diverse invitationer

Forårsklargøring af Møllehytten

😎                         

Kære alle!

 Så er foråret snart på vej, og vi skal have gjort Møllehytten, grunden og lidt andet klar til sommeren.

Det bliver lørdag den 18. april 2020 kl. 9.00, hvor vi starter med rundstykker og kaffe. Her vil opgaverne blive fordelt mellem os.

 

I må meget gerne medbringe lidt haveredskaber i form af kost, rive, løvrive, ørnenæb, grensaks og måske en trillebør, så vi alle er forsynet.

Vi forventer at være færdige omkring middag, hvor vi slutter af med en grillpølse.

 

Vi håber I er friske til at give en hånd med – og glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Egeris Borgerforening

Generalforsamling i Egeris Borgerforening

 

Du indbydes til foreningens årlige generalforsamling,

onsdag den 13.05.2020 kl. 19.00 i Møllehytten.

 

Dagsorden:

  • Velkomst
  • Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen, på valg er Henning Jespersen, Else Heltoft og Per Fredskilde. Henning og Else modtager genvalg, Per ønsker at stoppe.
  • Valg af 1 suppleant
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  • Eventuelt

Bestyrelsen håber, at mange møder op og har forslag til, hvordan vi fremover får et mere aktivt foreningsliv og sammenhold i Egeris. Vi vil meget gerne have ideer fra jer.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke smørrebrød og kaffe.

Venlig hilsen

Egeris Borgerforening