Generalforsamling 2022

Generalforsamling Borgerforening 5/5 2022  -  formandens beretning

 

Sidste års generalforsamling blev også afviklet den 5/5. Der var ca. 20 deltagere.  Hermed beretningen om året gang i foreningen.

Vi har vores 4 faste arrangementer årligt.

Skt.  Hans d. 23/6 med ca. 50 fremmødte i dejligt sommervejr. Skoleleder Dorte Degnbol holdt båltale for os, talte bl.a. om fællesskab, sammenhold og tolerance overfor forskelligheder uanset om det er politik, hudfarve eller religion der er tale om – ”smid din indre heks på bålet”.  Pølser og snobrød på grill  eller bål samt vin og øl – en dejlig aften.

Sommerfesten var planlagt til d. 5/9 med bustur over Skjern Enge om eftermiddagen og fest om aftenen. Desværre var der for få tilmeldte, så det blev aflyst. Vi ser på om ikke det kan blive i år i stedet, og datoen er jo allerede sat til lørdag d. 3/9 i år

Så har vi haft et projekt med at få givet olie til terrassen og rækværket. Kompetencecenteret/Landsbypedelordningen havde lovet at stille med folk til projektet, men det blev ved med at trække ud  -  Corona og mangel på folk spillede ind. Til sidst blev vi i bestyrelsen enige om, at hvis det skulle gøres i 2021, så var vi vist nødt til selv at trække i arbejdstøjet. Da vi så efter at have konsulteret vejrudsigten havde sat en dato i september, kom der en mail til mig om, at NU havde de folk og kunne komme om få dage, så det lykkedes alligevel. De rengjorde også hjørnet ved busskuret, så det kom til at se rigtig fint ud. Vi har efterfølgende også selv rengjort stedet igen og konstateret, at der stort set ikke er mere grus tilbage –  kommunen er blevet kontaktet og spurgt til  om ikke de vil fylde mere på.

Den 21/11 fik vi tændt lyset i det fine juletræ – sponsoreret af Karl, det siger vi mange tak for. 20-25 deltagere, køligt vejr men dog med sol på himlen. Serveringen var gløgg, æbleskiver og varm kakao som vanlig.

Senest har vi mødtes d 9/4 til forårsklargøring i byen og omkring Møllehytten. Der mødte 12 personer op. Vi startede med rundstykker og kaffe, derefter delte vi os op i forskellige grupper og fik ordnet Møllehytten, revet grene sammen på græsplænen, rengjort rundt om bål stederne, flagstængerne blev tilset, samt flere andre ting. Vi sluttede af ved 13-tiden med pizza. Tak for det fine fremmøde og tak for hjælpen.

Så har vi fået os en hjertestarter  -  sponsoreret af Karl, Skovby Entreprenør. Vi er meget taknemmelige for denne flotte gave. Vi vil senere i aften kort gennemgå, hvordan den fungerer. Vi har tilkøbt serviceaftale på den. Serviceaftalen dækker tjek og klargøring efter brug og nye batterier og elektroder inden de udløber.  Men Falck kommer ikke forbi i dagligdagen og tjekker, at den fungerer, det har vi selv ansvaret for. Derfor vil jeg hermed opfordre alle til lige at slå et slag forbi, når I er omkring Møllehytten og lige tjekke at den grønne lampe blinker som bevis på, at den fungerer. Serviceaftalen koster 1000 kr. + moms om året og det har Schanflex nu efterfølgende lovet at sponsorere, så også 1000 tak til Schanflex for det. Via Falck kan vi også købe kurser i førstehjælp/anvendelse af hjertestarteren. Et 2 timers kursus ”basal genoplivning med hjertestarter” (introduktion til hjertestarteren samt øvelser med hjertestarter og hjertemassage) for 25 personer til 5750kr/230 kr. pr pers. Eller et 4 timers kursus ”basal førstehjælp med hjertestarter”  (inkl. kursusbevis gældende i 2 år) for max 16 pers til 7250 kr./454 kr. pr pers. (fjerne fremmedlegemer, psykisk førstehjælp, førstehjælp ved diabetes, stoppe livstruende blødning, nødflytte en person, førstehjælp ved kramper, samt øvelser med hjertemassage og hjertestarter). Jeg vil gerne høre fra jer om der er interesse for at deltage i et af disse kursus.

Så vil jeg sige lidt om Udsigtstårnet i skoven. Det er et udsigtstårn ejet, drevet, forsikret og vedligeholdt af RKSK.  Det blev sat op for ca. 10 år siden.  Borgerforeningen hjalp med at søge midler til projektet, kommunen stod for byggetilladelse og opførelse af tårnet og skoven lagde jord til og det smukke tårn blev opsat der, hvor der tidligere havde stået et tårn i årene 1924 til 1945, hvor det blev nedtaget da det var helt forfaldet. Betonfundamentet blev efterladt i jorden med jerndragere ragende op, og de har således været der da  Slots- og Kulturstyrelsen sidst var på besigtigelse i 1950. Der var på daværende tidspunkt ingen anmærkninger til dette, og det var derfor oplagt at sætte det nye tårn der, hvor det gamle havde stået. Holstebro Museum som er arkæologiske tilsynsmuseum for Slots- og Kulturstyrelsen har så været på visit i skoven engang i løbet af 2021 og 8/9 2021 modtog Egeris Plantage et brev ”Varsel om påbud og partshøring”. Hovedbudskabet i brevet er, at ”man ved besigtigelse af det fredede fortidsminde kunne konstatere, at der var sket ændringer af fortidsmindets tilstand, idet der var sket omfattende jordarbejde ligesom der var opsat et stort, funderet udsigtstårn nede i og oven på fortidsmindet. Ved ændringen er der sket skade på højens konstruktionslag, højens indhold og gravhøjens fremtræden.” Der medfulgte et overslag over hvad det ville koste at reetablere stedet  -  det beløb sig til 272.404,25 kr. (Mail fra BD d. 4/2 22). Poul Gregersen, skovfoged RKSK har arbejder meget med sagen og bl.a. undersøgt om det kunne tænkes, at de havde taget fejl mht. placeringen. Vi har sendt et foto taget lige inden byggeriet af det nye tårn blev startet. Her ses tydeligt de gamle jerndragere der stak op af jorden. RKSK har efterfølgende gravet dybt i deres gamle arkiver fra Videbæk kommunes tid, og der kunne det tyde på, at de var bekendt med eksistensen med en gravhøj på stedet. Lokalt har man aldrig vidst, at der skulle have været en gravhøj på stedet. Derimod har man altid kendt til de to gravhøje der ligger mod nord i skoven. (Mail fra BD d. 4/2 22). Der har været arbejdet ihærdigt på, at tårnet kunne få lov at blive stående, men det er desværre ikke lykkes. Jeg blev for 1½ måned siden ringet op af Ulrik Jensen fra skovens bestyrelse, at der var truffet en beslutning om, at tårnet skulle fjernes. Man har forsøgt at finde et andet sted i skoven, hvor det var muligt at sætte den op igen, men heller ikke det er lykkes, så tårnet vil blive fjernet, vi kender ikke noget til hvornår det vil ske. Det får ikke økonomiske konsekvenser for Borgerforeningen, da det jo er RKSK’s kommunes tårn og dem, der har givet tilladelse til opførelse af tårnet på Egeris Plantages jord. Det er svært at gennemskue hvem der har ret, hvor fejlen er sket, vi håbede i lang tid på, at fornuften ville sejre og det lykkes at få lov at beholde tårnet – i det mindste i tårnets ”levetid”, men desværre gik det ikke sådan. Det er virkelig ærgerligt.

Slutteligt vil jeg sige lidt generelt om det at drive forening i et lille samfund.  Sidste år havde vi 30 medlemmer. I år var vi nede på 22-23 medlemmer, så skrev Else en reminder rundt til nogen faste medlemmer der ikke havde betalt, og vi er derfor endt med et medlemstal på i alt 29. Det er en lille medlemsskare at drive en forening på. Heldigvis er vi økonomisk godt funderet og desuden så heldige, at lokale erhvervsdrivende er gavmilde sponsorer for forskelligt, som tidligere omtalt, hvilket vi er meget taknemmelige for. Hvad tænker I lige om foreningens fremtid, hvilke muligheder er der? Hvis man er meget pessimistisk anlagt, kunne man spørge om vi skal holde liv i så lille en forening? Men som jeg har hørt en sige, hvis vi ikke har Borgerforeningen har vi jo nok i stedet brug for en Grundejerforening til, ved behov at tale vores sag f.eks. over for kommunen. Kan vi gøre noget for at få flere medlemmer i foreningen? Vi forsøgte os sidste år med et skriv i Sognebladet for at reklamere lidt for foreningen uden at det gav ekstra medlemmer. Skal vi til at gå rundt til alle husstande og fortælle om foreningen og modtage kontingentpengene hvert år, og hvem er det lige vi får til at påtage sig den opgave? Velkomst blomst til nye beboere har vi også forsøgt os med for mange år siden, men det var svært at holde styr på og det løb ud i sandet. Det samme har man også forsøgt i regi af Nr. Vium sogn men også dette er pt sat på standby pga. bl.a. mangel på folk i tilflyttergruppen samt at det er svært at holde sig opdateret på nye tilflyttere.  Kan vi spørge om hjælp til udvalgte opgaver? Må vi ringe rundt til medlemmerne  og bede om hjælp til kagebagning, omdeling af invitationer eller andre opgaver. At  skaffe folk til at sidde i bestyrelsen ved vi jo godt er svært i mange foreninger, og vi skal jo også senere i aften i gang med den proces.

Det er mange spørgsmål at slynge ud, men jeg synes der er brug for en snak om, hvad vi tænker, er der noget der har nye ideer. Jeg tror det er vigtigt, at vi står sammen i de små bysamfund, ellers ”drukner” vi nemt i det større RKSK, og vi ved jo også godt, at vi her ude i de små områder selv må smøge ærmerne op og bidrage, hvis der skal ske noget.  Jeg håber meget på , at I vil komme jeres tanker og meninger om dette.

 

Til allersidst en stor tak til Lone Hansen for at drive foreningens hjemmeside. Det er ikke verdens mest aktive hjemmeside, men det er ikke Lones skyld, hun opdaterer troligt,

 så snart vi sender noget til hende. Vi håber du har mod på at fortsætte på posten.

Dette var ordene herfra.