Foreningens aktiviteter

Egeris borgerforening er stiftet i 1949 og jf. vedtægterne er foreningens formål at arbejde for ”Egeris opkomst og ved given lejlighed varetage borgernes interesser og krav.

Selv om formålsparagraffen jo efterhånden er fra det forrige årtusinde, er det fortsat foreningens mål at medvirke til byens og omegnens udvikling og varetage medlemmernes interesse.

Derfor har borgerforeningen og byudvalget de seneste år arbejdet meget aktivt for at Egeris skal være et attraktivt bosted, hvor man rolig kan investere i et hus i forventning om at investeringen ikke taber sin værdi. Derfor har vi fået udarbejdet Egeris vejledningen og lokalplanen for Egeris by.

Egeris vejledningen er et resultater af de beslutninger der i fællesskab er taget af byens borgere på de 3 stormøder, der er afholdt i forbindelse med arbejdet omkring Egeris lokalplanen og oprettelse af byting og tingstedet i 2006.

Informationer herom er tidligere udsendt og kan ses på vor hjemmeside på www.egeris.info

I 2007 har foreningen via diverse ansøgninger om tilskud fået mulighed for at opkøbe attraktivt grund ved Egeris Mølleå, grunden blev ryddet for gl. bygninger og omdannet til fælles rekreativ område. Det var også i 2007 at ideen omkring en pælehytte/klimaskærm opstod.

I 2008 kom tilskud og byggetilladelse til Møllehytten på plads og byggeriet gik i gang – med rejsegilde 22. september.

Møllehytten blev færdig i 2009 og der blev holdt en flot indvielse i forbindelse med Skt. Hans festen 2009.

Vi afholder årlig følgende arrangementer:

  • · Juletræet tændes 1. søndag i advent eller sidst i november  – med skovtur og efterfølgende glög og æbleskiver i Møllehytten.
  • · Tingstedsmøder i det omfang hvor der er behov for fælles beslutningstagen og socialt samvær.
  • · Skt. Hans bål afholdes ved Møllehytten. Altid gode talere med noget på hjertet, hyggelig samvær for børn og voksne, og de seneste år endda med musikalsk islæt fra lokal, irsk inspireret, musikgruppe.
  • · Sommerfest arrangeres hver sommer.
  • · Bestyrelsen sørger for flagning i forbindelse med konfirmation i Nr. Vium Kirke samt ved sommerfesten.

Udlån af flag og flagstænger

  • · Medlemmer kan låne flag og flagstænger til opsætning ved private begivenheder.